INFORMACE

Penzion se pronajímá jako celek, naplnění kapacity však není podmínkou, platí však cena za celý objekt.

Příjezd – od 14 hodin

Odjezd – do 10 hodin

Na základě Vaší rezervace Vám zašleme závaznou objednávku s podklady pro platbu ve výši 50ti % z celkové ceny ubytování ve Vámi objednaném termínu. Zbývajících 50% z ceny požadujeme uhradit bezhotovostně minimálně 7 dní před příjezdem.

Vnitřní řád

Dodržujte prosím provozní řád, aby mohl penzion dobře sloužit Vám i ostatním návštěvníkům.

Udržujte pořádek a čistotu, aby penzion a její okolí zůstalo příjemné pro všechny.

Tento ubytovací řád je platný pro všechny ubytované hosty penzionu Loučná, Nová Loučná 360,

46334, Hrádek nad Nisou.

 

1.Při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti ( občanský průkaz nebo cestovní pas). Ubytování hostů je možné každý den od 14 hod.,  ukončení pobytu s předáním klíčů do 10:00 hod, pronajímatel zkontroluje stav objektu.

2. Host při zahájeni pronájmu složí pronajímateli vratnou kauci v hotovosti 3.000,- Kč. Tato kauce mu bude vrácena na konci pobytu v plné výši v případě, že nedojde k žádným škodám, ztrátám na vybavení a nepořádku v objektu

3.Prosíme naše hosty, aby udržovali čistotu a pořádek jak ve vnitřních, tak i ve vnějších prostorech penzionu a jeho okolí a aby svým jednáním nenarušovali pohodu bydlení obyvatelů okolních rodinných domů.

4.Pohybovat se ve vnitřních prostorech penzionu jen po vyzutí z venkovní obuvi.

5.Host překontroluje neporušenost veškerého vybavení objektu, případné zjištěné závady ihned nahlaste pronajímateli.

6.Host dodržuje noční klid od 22:00 do 7:30

7.Pro milovníky tabáku je v celém domě ZÁKAZ KOUŘENÍ, cigárko si můžete dopřát  na terase (platí i pro iqos)

8.V pokojích, nebo společenských místnostech NESMÍTE bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

9.Hosté dbají zvýšené opatrnosti při vstupu do půdních prostor, pokud je využívají, a nesou plnou odpovědnost  i za své děti.

10.Děti mladší 6 let mají pohyb po objektu povolen pouze v doprovodu rodiče, nebo jiné odpovědné osoby, starší 18 let. Za bezpečnost těchto dětí a případné škody na majetku penzionu či areálu, které způsobí, nese odpovědnost rodič, případně odpovědná osoba.

11.V létě máte k dispozici venkovní ohniště a gril, prosím pohlídejte vždy horký popel. Pokud od místa odcházíte,zalijte ho vodou. Po grilování je potřebagril vyčistit.

12.Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky a obdobné materiály, tyto patří do košů či popelnice.

13.Používejte prosím čistící prostředky, které jsou šetrné k přírodě, máte je dispozici. V domě máme čističku odpadních vod.

14.Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.

15.Za škody způsobené hostem na majetku chalupy a zařízení odpovídá nájemce podle platných předpisů.

16.Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem či nájemcem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.).

17.Konečný úklid je velice důležitý, proto dejte penzion přesně do takového čistého a uklizeného stavu, jako když jste přijeli, veškeré úklidové prostředky jsou Vám k dispozici.

18. Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu až do výše kauce

Závady na zařízení penzionu prosím hlaste provozovateli:

tel. 724 141 454, Jitka Dušková nebo

tel. 603 956 669 Jiří Růžička, správci.